• +420 602 410 547
 • vladimir.vilimek@hzscr.cz
 • Olomouc, budova RCO

Propozice

Pořadatel

Pořadateli X. mistrovství České republiky v disciplínách TFA jsou Ministerstvo  vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „MV-GŘ HZS ČR”), Kloknerova 26, Praha a Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje  ve spolupráci s Hasičským sportovním klubem Olomouc, z. s., (kontaktní osoba HZS Olomouckého kraje – nprap. Vladimír Vilímek, tel. 602 410 547).

Datum

 1. mistrovství České republiky v disciplínách TFA (dále jen „mistrovství“) se uskuteční dne 14. září 2023, budova RCO, ulice Jeremenkova 40b, Olomouc.

Účastníci

Mistrovství se zúčastní jedno soutěžní družstvo z každého kraje. Kraj může vyslat max. 6 soutěžících, z toho 2 soutěžící mohou soutěžit jen v kategorii jednotlivců. Dále pak jedno družstvo HZS podniku, které nominuje Asociace velitelů HZS podniků a které pořadatel pozve, a mimo soutěž i jiná hostující družstva pozvaná pořadatelem.

Organizační pracovníci

velitel soutěžeplk. Ing. Jiří OsykaHZS Olomouckého kraje
zástupce velitele soutěžeplk. Ing. Martin LegnerMV-GŘ HZS ČR
vedoucí organizační skupinynprap. Vladimír VilímekHZS Olomouckého kraje
vedoucí technické skupinyplk. Ing. David GrulichHZS Olomouckého kraje
vedoucí ekonomické skupinyplk. Ing. Marcela ChromcováHZS Olomouckého kraje
hostitelská skupinaplk. Mgr. Lenka BrtníkováHZS Olomouckého kraje
mediální skupinapor. Mgr. Lucie BalážováHZS Olomouckého kraje

Sbor rozhodčích

hlavní rozhodčíppor. Ing. Miroslav ŠínHZS Moravskoslezského kraje
komisař soutěžemjr. Ing. Lukáš DrozdíkHZS Královehradeckého kraje
rozhodčímjr. Lukáš FousekHZS Středočeského kraje
 mjr. Bc. Martin ŠkulinaHZS Jihočeského kraje
 kpt. Karel DuchekHZS Plzeňského kraje
 por. David KváčHZS Plzeňského kraje
 nprap. Marcel BažantHZS Libereckého kraje
 ppor. Radek MusilHZS Libereckého kraje
 plk. Ing. Libor DušekHZS Pardubického kraje
 npor. Ing. Zdeněk KoutníkHZS Pardubického kraje
 kpt. Daniel MitvalskýHZS Pardubického kraje
 nstržm. Viliam KleinHZS Kraje Vysočina
 nstržm. Jaroslav ZehnálekHZS Olomouckého kraje
 nstržm. Ladislav PatrmanHZS Olomouckého kraje

 

Všeobecná ustanovení

a) Podání přihlášek

Přihlašovatelé soutěžních družstev předají řádně vyplněné a potvrzené přihlášky elektronicky nejpozději do 5. září 2023, přihlášení provedou na webu tfaolomouc2023.cz,Zároveň zašlou podepsanou přihlášku (příloha č. 1) elektronicky na e-mailovou adresu: vladimir.vilimek@hzscr.cz a souhlas se zpracováním osobních údajů předají při prezenci.

b) Startovní pořadí

Startovní pořadí jednotlivců bude stanoveno dle aktuálního pořadí v Českém poháru v disciplínách TFA (dále jen „poháru“). Vedoucí závodník poháru startuje jako poslední. Soutěžící nezařazení v poháru startují na začátku startovního pořadí, dle pořadí podaných přihlášek pořadateli mistrovství.

Mistrovství se mohou zúčastnit mimo soutěž i hostující družstva pozvaná pořadatelem a startují na konci startovního pořadí.

c) Prezentace a příjezdy na mistrovství

Prezentace rozhodčích a organizačních pracovníků GŘ HZS ČR proběhne ve středu 13. září 2023 do 18:00 hodin současně s poradou rozhodčích na CHS Olomouc, Schweitzerova 91, Olomouc.

Ubytování rozhodčích TFA ze dne 13. na 14. září 2023 je zajištěno bezplatně na požární stanici Olomouc.

d) Stravování

Stravování rozhodčích, soutěžících a organizačních pracovníků GŘ HZS ČR bude provedeno formou cestovních náhrad s výjimkou oběda dne 14. září, který bude poskytnut na náklady pořadatele. Oběd bude v přízemí v kavárně v budově RCO.

Možnost dalšího občerstvení je v místě soutěže.

e) Zdravotní zajištění a bezpečnostní opatření

Zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí Záchranný útvar HZS ČR Hlučín. Za zdravotní stav soutěžících odpovídá pořadateli přihlašovatel. Pojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže pořadatel nezajišťuje.

Každý soutěžící bude mít vlastní vybavení. Za funkčnost, resp. za stav technických prostředků, správnost jejich používání a provádění pravidelných kontrol a úkonů podle platných předpisů odpovídá přihlašovatel, mimo prostředků dodaných pořadatelem.

Technická ustanovení

Soutěž bude provedena dle „Pravidel soutěže v disciplínách TFA“ (Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 9/2015). Trať bude postavena paralelně pro současný postup dvou soutěžících startujících současně a je rozdělena do 4 úseků. V každém úseku plní soutěžící jednotlivé disciplíny v předepsaném pořadí. Vlastní izolační vzduchový dýchací přístroj (dále jen „IDP“) kompletní dýchací přístroj bez masky, minimální hmotnosti 9,5 kg. Kontrola bude provedena při startu první disciplíny.

Při podání protestu musí být složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši 500,- Kč. Protest může podat pouze vedoucí družstva, a to ústní nebo písemnou formou u hlavního rozhodčího soutěže. V případě protestu o tomto musí být učiněn zápis, včetně kladného, nebo záporného rozhodnutí ve prospěch protestující strany. Protest musí být podán do  15 minut po doběhnutí soutěžícího, vůči kterému je podáván protest, popř. který protestuje.

a) Výstroj a výzbroj soutěžících

 • triko nebo spodní prádlo s krátkými nebo dlouhými rukávy [1])
 • třívrstvý ochranný oděv pro hasiče včetně odnímatelných vrstev
 • přilba pro hasiče [2])
 • zásahové rukavice
 • sportovní obuv (celá soutěž bude probíhat ve sportovní obuvi)
 • pracovní polohovací pás s karabinou.

[1] )  Část IV. přílohy č. 5 a příloha č. 7 vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.

2 )  Příloha č. 2 vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.

b) Instruktáž (Pravidlo 22)

 • Ve stanoveném čase provede hlavní nebo určený rozhodčí instruktáž k provedení jednotlivých disciplín a k průběhu soutěže. Instruktáž je povinná pro všechny soutěžící.
 • V rámci instruktáže stanoví dobu startu, startovní intervaly mezi soutěžícími a případně upřesní další pravidla.

Kategorie

  A…………18 až 34 let

  B…………35 až 44 let

 C…………44 a více

 D…………družstva (4 členná)

 

Technické prostředky, které zajišťuje pořadatel

 • 12 x hadice B 75 mm, 4 x proudnice B,
 • 2 ks „dabl box“ na hadice + 4 hadice B 75 mm na balení,
 • 2 x 6 kg kladivo (perlík), 2 x hammer box,
 • 2 ks tunel + 2 ks barel
 • 2 x 90 kg figurína,
 • 2 x 3m bariéra s lanem,
 • 2 x přenosná stříkačka,
 • lešení s plošinou nahoře, na kterou je možno vylézt po pevném žebříku a provést vytažení svazku hadic (při postupu dvou závodníků zároveň – 2. NP),
 • 2 ks dopadová matrace,
 • 4 ks hadice B 75, smotané do kotoučů a svázané páskou,
 • 2 ks proudnice B,
 • 2 ks monitor,
 • v prostoru cíle 2 x žíněnka pro odpočinek závodníků ihned po doběhu,
 • 8 ks žebřík nastavovací.

Příprava

 1. Nejméně 5 minut před stanovenou dobou startu se soutěžící v předepsané výstroji a výzbroji dostaví do stanoveného prostoru k předstartovní kontrole.
 2. Rozhodčí-startér a člen technické skupiny zkontrolují, zda jeho výstroj a výzbroj odpovídá pravidlům, po kontrole soutěžící odchází přímo do prostoru startu.

Start

 • Soutěžící startuje s kompletním zásahovým oděvem, s kabátem ochranného oděvu zapnutým do horní úrovně, s pracovním polohovacím pásem s karabinou, nasazenou přilbou, zásahovými rukavicemi a izolačním dýchacím přístrojem bez masky (dále jen „IDP“). Na žádném z úseků nesmí soutěžící sundat ani rozepínat nebo upravovat žádnou součást výstroje předepsanou pro daný úsek. Zásahové rukavice musí mít soutěžící u sebe, ale nemusí je mít nasazené na rukou.
 • Připraven ke startu musí být soutěžící nejméně 30 vteřin před stanoveným časem startu, maximální doba pro splnění daných úseků je 4 minuty, mimo úsek č. 4, kde je z technických důvodů měřen čas až do cíle.
 • Start pokusu bude upřesněn pořadatelem při instruktáži. Měření času se spouští současně s odstartováním pokusu.
 • Průběh 1. úseku – od startovní čáry soutěžící běží na stanovenou vzdálenost k přistavené přenosné stříkačce, k ní na výstupy připojí dvě hadicová vedení půlspojkami B,  uchopí obě hadicová vedení za proudnice a poté celé vedení rozvine na 60 m, kde proudnice odloží na metu, poté se přesune po trati a smotá dvě hadice B, položené rovnoběžně vedle sebe, každou zvlášť do kotouče půlspojkou dovnitř a uloží je do boxu tak, aby z něj žádnou částí nepřečnívaly přes půdorys, a potom doběhne do cíle úseku.
 • Průběh 2. úsekubez IDP, od startovní čáry úseku soutěžící doběhne k hammer boxu, uchopí obouruční palici a provede 80 úderů do jeho konstrukce (střídavě nahoru a dolů), poté palici odloží na určené místo na zem, běží k tunelu, uchopí 20 kg závaží a pronese ho tunelem, oběhne kužel 5 m vzdálený od konce tunelu a stejnou trasou vrátí závaží zpět na místo, doběhne k figuríně, uchopí ji a přemístí koridorem do stanovené vzdálenosti (30 m) a kolem kuželu zpět a položí ji na stanovené místo, běží k 3 m bariéře, překoná ji a doběhne do cíle úseku.
 • Průběh 3. úseku – po startu soutěžící postupně dopraví 4 ks žebříků spojených po 2 ks k lešení, o které je opře, připne se karabinou k jistícímu lanu (bude jištěn hasičem lezcem), vystoupá po pevném žebříku do určeného nadzemního podlaží, pomocí lana vytáhne a odloží břemeno na plošinu lešení a sestoupí zpět na zem a odepne se od jistícího zařízení. Běží k monitoru a připojí k němu proudnici. Poté pokračuje do cíle úseku.
 • Průběh 4. úseku – soutěžící od startu úseku běží do výškové budovy, kde pokračuje po značené trase do cíle ve stanoveném NP.
 • Hodnocení výkonů bude provedeno podle Pravidel soutěže v disciplínách TFA, Pravidla 32.

Družstvo

Družstvo se skládá ze 4 soutěžících. Do výsledku družstva se započítávají 3 nejlepší časy soutěžících z každého HZS kraje nebo HZS podniku bez ohledu na věkovou kategorii.

Penalizace (Pravidlo 29)

 1. a) Důvodem k diskvalifikaci soutěžícího je:
 • nedostavení se na předstartovní kontrolu 5 minut před stanoveným časem startu na prvním úseku,
 • neuposlechnutí pokynů rozhodčího,
 • nesplnění disciplíny dle pravidel,
 • překročení stanoveného časového limitu při plnění disciplín (pravidlo 25 odst. 3 písm. b) 4. alinea),
 • odložení jakékoliv součásti výstroje (mimo IDP na 2. úseku),
 • nedodržení trasy, vybočení z vymezeného prostoru a zkrácení trati,
 • použije-li soutěžící v průběhu soutěže pomoci druhé osoby nebo jiné než předepsané věcné nebo technické prostředky,
 • ohrožení diváka, popř. jiného soutěžícího, věcným nebo technickým prostředkem nebo nesportovní chování,
 • prohazování závaží tunelem,
 • přečnívající hadice přes půdorys boxu,
 • pád žebříku.
 1. b) Důvodem k postihu soutěžícího 10 trestnými vteřinami je:
 • odložení palice nebo závaží mimo označený prostor,
 • úder jinou částí než hlavou palice,
 • nedošroubování nebo upadnutí proudnice z hydrantového nástavce.

Tituly a ceny

 • jednotlivci – diplomy, medaile, poháry a věcné ceny obdrží první tři závodníci v každé věkové kategorii,
 • družstva – diplomy, medaile, poháry a věcné ceny obdrží první tři družstva,
 • vítězným jednotlivcům a vítěznému družstvu náleží titul Mistr HZS ČR v disciplínách TFA.

Doping

Dle Pravidel soutěže v disciplínách TFA, Pravidlo 30.

Předpokládaný časový rozpis mistrovství

 • středa 13. září 2023

do 18:00 hodin –        příjezd a ubytování rozhodčích na CHS Olomouc

• čtvrtek 14. září 2023:

07:00 – 09:00 hodin – prezence závodníků

09:00 – 09:15 hodin – porada rozhodčích

09:15 – 09:30 hodin – zahájení před budovou RCO – účastní se všichni soutěžící a rozhodčí

09:30 – instruktáž se všemi závodníky na trati

09:45 – start soutěžících podle startovního pořadí

od 11:30 do 14:00 – oběd v místě soutěže

od 16:00 hodin – vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení soutěže bude podle časového sledu soutěže

17. Různé

 • soutěžící nastoupí na zahájení mistrovství v třívrstvém ochranném oděvu pro hasiče, sportovní obuvi a ochranné přilbě,
 • soutěžící nastoupí na ukončení mistrovství v pracovním stejnokroji II včetně čepice,
 • ústroj všech rozhodčích je jednotná – pracovní stejnokroj I (modré kalhoty, polokošile s krátkým rukávem, při nástupu s čepicí); případnou změnu ústroje může stanovit hlavní rozhodčí v průběhu porady rozhodčích,
 • měření času homologovaným měřícím zařízením bude zálohované,
 • informace o diskvalifikacích bude zveřejněna taktéž u zápisu časů u startu závodu,
 • výsledky budou zasílány po vyžádání pouze v elektronické formě na e-mail adresy uvedené v přihlášce; dále budou výsledky zveřejněny na internetových stránkách tfaolomouc2023.cz.

Parkování v místě mistrovství je zajištěno:

 • pro závodníky parkoviště RCO,
 • pro diváky, hosty a ostatní účastníky parkoviště v přednádražním prostoru podzemní garáže

plán parkování viz příloha č. 3.